Баардык материалдар

Кыргыз Республикасынын түштүк областарындагы көмүрдүн базары жана сапаты Кыргызстандын түштүгүндөгү көмүрдүн жана анын баасынын картасы
орус тил. жүктөп алуу (pdf, 3.6 Mbt)

 

Дубал календары "Билип ал , Колдон, Үнөмдө!"
«Билүү Маанилүү» Плакаттар /постерлер жылуулук жана электроэнергия боюнча (2013)
Электр энергиясынын сапаты боюнча «Билүү маанилүү» Плакаты (2011)
Электр энергиясынын эсептөө боюнча «Билүү маанилүү» Плакаты (2011)
Эсептегич боюнча «Билүү маанилүү» плакаты
Энергияны пайдалануунун маданияты боюнча «Билүү маанилүү» Плакаты (2012)
Буклет "Кышка даярдануунун жөнөкөй жолдору"
Буклет "Энергия менен камсыздоо жана энергияны пайдалануу боюнча 100 практикалык кеңеш"
Кыргызстандагы электр энергетика тармагын башкаруу (2009г.)
Электр энергиясы боюнча тиричилик керектөөчүлөрү үчүн эскерткич (2012г.)
Кыргызстандагы электр энергиясы менен камсыз кылуу жана пайдалануу системасы: башкарууну баалоо жана анализдоо
Кыргызстандагы үй-бүлөлөрдүн жашоо денгээли жана 2014/2015 жылдарындагы кышкы энергетика катаалчылыктарына туруштук берүү
ЭКУК Коомдук борборлору (2012 ж.)
Брошюра «Электроэнергетика – керектөөчү үчүн колдонмо»
Жылуулук- жана электр энергиясы боюнча тиричилик керектөөчүлөрү үчүн эскерткич
Көмүр менен жылытуу. Керектөөчү үчүн колдонмо
ЭКУК КБ тармагы 2015 жылда
Үшүбө-1дин жыйынтыгы
Керектөөчүлөрдүн электр тармагына кошулуу тартиби
ЭКУК КБ Нарын ш 2015 жылдын I-жарымында
Өргүүгө кетер алдындагы нускама
Электр жабдуусу иштен чыккан учурда даттануу жол-жобосу
Пайдаланган электр энергиясы үчүн төлөө, (орточо бир ай үчүн)
ЭКУК КБ Ош ш. 2012-2015 жж.
Үйдү/батирди жылытуу жана тамак жасоо үчүн Сиз жылдын мезгилине карабай отундун кайсы түрүн колдоносуз?
Эсептегичти алмаштыруу жана анын турган ордун алмаштыруу
Керектелген электр энергиясы үчүн сунушталган төлөө орундары