Биздин өнөктөштөр

Электр энергиясын керектөөчүлөрүнүн укугун коргоо боюнча коомдук борборлор 2011 жылы өз ишин баштаган. Бул мезгилдин ичинде биз мамлекеттик башкаруу органдары, электр энергиясын бөлүштүрүүчү кампаниялар,  коомчулуктун жарандык мекемелери, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жана Эл Аралык донор уюмдары менен ийгиликтүү иштешүү боюнча чоң тажрыйбага ээ болдук.   

Өнөктөштөр менен ийгиликтүү кызматтташуунун негизин натыйжалуу өз ара пайдалуу  кызматтташууга ачык жана даяр экендигибиз түзөт. 

Стратегиялык өнөктөштөр менен узак мөөнөткө кызматташууга жана эки тараптуу пайдалуу долбоорлордун негизинде  келечекте кызматтташууну кенейтүү багытында  принцинпиалдуу жаныча иштешүү ыкмаларын киргизүүгө биз баардык аракетибизди көрөбүз.  

Мамлекеттик түзүмдөр:

  • Энергетика жана өнөр жай министрлиги  http://www.energo.gov.kg/site/
  • ОЭК АД нин Байкоочу кеңеши http://energoforum.kg/
  • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча Мамлекеттик агенство ( http://regulatortek.kg/

Областык администрацялар:

Энергокомпаниялар:

Донор мекемелери:

Жарандык коомчулкуктун уюму: