Чыгарылган материалдар

Юнисон Групптун бирден бир негизги багыты бул коомчулукту маалымдоо болуп эсептелет. Андыктан ар бир колдонуучуну маалымдоо максатында энергетика жаатындагы маалымат басмаларын таратуу ишин алып барат. 
Баардык басма материалдар кыргыз жана орус тилдеринде тартууланган жана керектуусун тиешелүү бөлүмдөн жүктөп алууга мүмкүн.
Буклет "Кышка даярдануунун жөнөкөй жолдору"
Буклет "Энергия менен камсыздоо жана энергияны пайдалануу боюнча 100 практикалык кеңеш"
Кыргызстандагы электр энергетика тармагын башкаруу (2009г.)
Дубал календары "Билип ал , Колдон, Үнөмдө!"
Электр энергиясы боюнча тиричилик керектөөчүлөрү үчүн эскерткич (2012г.)
Кыргызстандагы электр энергиясы менен камсыз кылуу жана пайдалануу системасы: башкарууну баалоо жана анализдоо
Кыргызстандагы үй-бүлөлөрдүн жашоо денгээли жана 2014/2015 жылдарындагы кышкы энергетика катаалчылыктарына туруштук берүү
«Билүү Маанилүү» Плакаттар /постерлер жылуулук жана электроэнергия боюнча (2013)
ЭКУК Коомдук борборлору (2012 ж.)
Брошюра «Электроэнергетика – керектөөчү үчүн колдонмо»
Электр энергиясынын сапаты боюнча «Билүү маанилүү» Плакаты (2011)
Электр энергиясынын эсептөө боюнча «Билүү маанилүү» Плакаты (2011)
Эсеп боюнча «Билүү маанилүү» Плакаты (2011)
Эсептегич боюнча «Билүү маанилүү» плакаты
Энергияны пайдалануунун маданияты боюнча «Билүү маанилүү» Плакаты (2012)
Жылуулук- жана электр энергиясы боюнча тиричилик керектөөчүлөрү үчүн эскерткич
Көмүр менен жылытуу. Керектөөчү үчүн колдонмо