Ченемдик база

 

Укуктук сабаттуулук энергетиктер тарабынан укуктук мыйзамга жатпаган иш-чараларды колдонуудан коргоону камсыз кылат. Биз “куралдык коргоо” деп атталган бөлүмдөн өз укугуңузду коргой билип жана милдеттериңизди көбүрөөк  билүү үчүн бул тармактагы материалдарды сунуш кылабыз. Маданияттуу мамилелерди түзүүдө бардык тараптан мыйзамдын сакталышын талап кылат.

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук базасы, кардарларыбызды сапаттуу жана үзгүлтүксүз жеткиликтүү электр энергия менен камсыз кылуу үчүн жетиштүү механизмдер жана милдеттер менен аныкталган, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо үчүн шарттар түзүлгөн.

Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо үчүн бардык куралдар бар – аларды колдоно билүү гана зарыл

Электр энергия менен камсыз кылуунун жана керектөө боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген негизги ченемдер:

 

Электр энергия сапаты боюнча кайда кайрылуу зарыл

Жабдып туруучунун ушул Келишимдин шарттарын аткаруу маселелери боюнча мамлекеттик органдарга жана коомдук уюмдарга кайрылуу;

 

Электр энергиясын пайдалануу эрежелери

 

 

Кошулууга сурам төмөнкүлөрдү камтууга тийиш

Электр энергиясынын сапатына таасир этүүчү жана (же) коммерциялык эсептөөнүн атайын каражаттарын тандап алууну талап кылуучу электр кабылдагычтарды колдонуу жөнүндө маалыматтар

Электр энергиясын пайдалануу эрежелери

9 бет

 

Керектөөчүлөргө сапатту талапты камсыздоо

Керектөөчүнүн электр орнотмолору электр энергиясынын сапатына таасир эткен учурларда тараптардын менчик чегинде электр энергиясынын сапат көрсөткүчтөрүнө Келишимге ылайык үзгүлтүксүз же мезгилдүү көзөмөл жүргүзүү, өз тарамдарында электр энергиясынын сапатын жакшыртуу боюнча иш чараларды жүргүзүү, электр орнотмолорунун түзүлүшүнүн ченемдик документтерине, Келишимге (Контрактыга) жана электр энергиясынын иштеп жаткан тарифтерине ылайык электр энергиясын жана кубаттуулукту зарыл эсепке алууну камсыз кылуу;

Электр энергиясын пайдалануу эрежелери 15 бет

 

 

Материалдык зыяндын ордун толтурат

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык керектөөчү:

электр энергиясынын сапатына таасир этүүчү жана лицензия алуучунун башка керектөөчүлөр менен Келишимдин шарттарын аткарбоого алып келген электр техникалык жабдууну колдонуудан келип чыккан;
Электр энергиясын пайдалануу эрежелери 43 статья

Электр энергиянын сапатын каттоо тартиби

 Тараптардын укуктары:

  • сапат көрсөткүчтөрдүн ушул Келишимдин 5-пунктунун 2-пунктчасында көрсөтүлгөндөн четтөөлөрү менен электр энергиясын жеткирүүдө жана электр менен жабдууда тыныгуу фактыларын, ошондой эле мындан келип чыккан материалдык зыяндарды актыга жазууга; актыга Керектөөчү жана Жабдып туруучунун же энергетика маселелери боюнча мамлекеттик органдын өкүлү, ал болбогондо - Жабдып туруучуну Керектөөчү жазуу жүзүндө кабарлагандан кийин 6 сааттын ичинде Керектөөчү менен бир чубалгыдан азыктанган башка үч керектөөчү менен бирдикте кол коюлат.

Электр энергиясын пайдалануу эрежелери, п.8

Керектөөчү укуктуу:

Керектөөчү толук зыян натыйжасында келтирилген чыгымды электр энергия берүүчүдөн өндүрүп берүүнү талап кылууга укуктуу:

  • электр энергиясын берүүнү же ушул Келишимдин 5-пунктунун 2-пунктчасындагы талаптарга жооп бербеген электр энергиясын жеткирүүнү токтотуунун кесепетинен келген зыян толук көлөмдө Жабдып туруучудан төлөтүп алууга;

  • өз убагында аткарбагандык же туура эмес иш аткаруу

Электр энергиясын пайдалануу эрежелери