Маалымат графиктери

ЭКУК КБ тармагы 2015 жылда
Үшүбө-1дин жыйынтыгы
Керектөөчүлөрдүн электр тармагына кошулуу тартиби
ЭКУК КБ Нарын ш 2015 жылдын I-жарымында
Өргүүгө кетер алдындагы нускама
Электр жабдуусу иштен чыккан учурда даттануу жол-жобосу
Пайдаланган электр энергиясы үчүн төлөө, (орточо бир ай үчүн)
ЭКУК КБ Ош ш. 2012-2015 жж.
Үйдү/батирди жылытуу жана тамак жасоо үчүн Сиз жылдын мезгилине карабай отундун кайсы түрүн колдоносуз?
Эсептегичти алмаштыруу жана анын турган ордун алмаштыруу
Керектелген электр энергиясы үчүн сунушталган төлөө орундары