М.Алыбаева, 26.01.2014-27.01.2014

Населенный пункт: 
Бишкек
Время года: 
зима
Содержание протокола: 

Изилдөөнүн жыйынтыгы менен толук таанышуу үчүн протоколду жүктөө керек.