Постерлер жана плакаттар

Дубал календары "Билип ал , Колдон, Үнөмдө!"
«Билүү Маанилүү» Плакаттар /постерлер жылуулук жана электроэнергия боюнча (2013)
Электр энергиясынын сапаты боюнча «Билүү маанилүү» Плакаты (2011)
Электр энергиясынын эсептөө боюнча «Билүү маанилүү» Плакаты (2011)
Эсептегич боюнча «Билүү маанилүү» плакаты
Энергияны пайдалануунун маданияты боюнча «Билүү маанилүү» Плакаты (2012)