Yшүбө, Кыргызстан!

Yшүбө, Кыргызстан! -I

 

Yшүбө, Кыргызстан! -II

 

Керектөөчүлөрдун укугун коргоо жана энергияны үномдоо боюнча маалымат берүү багытында жарандык коомду колдоо долбоордун негизги максаты болуп эсептелет. Юнисон Групп альянсынын алдындагы долбоордун сунушу жана программалык негизги максаты боюнча жалпы калкка энергияны уномдоо жана энергия керекточулордун укугун коргоо багытындагы маалымат компаниясын ишке ашырууда томондогу милдеттерди аткарат:

  • Жарандарга келе жаткан кыш мезгилиндеги пландуу электр жарыгын өчүрү учурунан чыгуу боюнча практикалык чечимдерди кабыл алууда ийкемдуу мумукунчулукторду  уйротуу
  • Керектөөчүлөрдүн укуктары жөнүндө алардын маалыматтуулугун жогорулатуу аркылуу коррупцияларды чечүү жолдорун билууго жардам беруу.
  • Керектоочулордун милдети жана үйлөр менен кенселерде энергияны уномдоо ыкмаларын жонундо маалымдуулуукту жогорулатуу аркылуу энергияны пайдаланууну азайтуу; 
  • Кардарларды тейлөө сапатын жакшыртуу жана коомчулуктун энергетикалык секторундагы мекемелерге болгон ишенимин жогорулатууга шарт тузуу  

Ошондой эле долбоордун кошумча бөлүктөрү:

  • Эл аралык байланыш консультанты менен биргеликте колдонучаларга карата Юнисондун ар жылдык байланыш планын иштеп чыгуу, ишке ашыруу, мониторинг жана баалоо жүргүзүү.
  • Энергия керектөөчүлөр үчүн маалымат порталын www.zppe.net.kg желе-программисти жана консультантынын колдоосу менен бирге жаныртуу.

 

Айыл жергесинде жашыл шыктарга үйрөтүү - G-Star

Айыл жергесинде жашыл экмаларды колдонуу, G-STAR

 

“Айыл жергесинде жашыл ыкмаларды колдонуу G-STAR” долбоорунун максаты болуп жаштардын (жумушсуз жарандар) арасында жаңы жашыл ыкмаларды үйрөтүү жана энергия үнөмдөөчү курулуш ыкмалары аркылуу келечекте жумушка орношу, энергетикалык натыйжалуу курулуш жүргүзүү жана өзүн-өзү иш менен камсыз кылуу болуп саналат. Долбоор Хельветас Свисс Интеркооперейшн тарабынан каржылык колдонулуп Юнисон Групп жана “АВЕПКФ, “СЕЕВАКФ, АМЭТИМ тарабынан ишке ашырылды.

Долбоордун пилоттук этабына негизги милдеттери болуп:   

  • Электр энергия натыйжалуулук билимдерди башкаруу аянтчасын уюштуруу
  • Чүй облусунун айыл жергесинде (энергиянын натыйжалуулук) түшүндүрүү (үй жылуулоо) иштер маалымат компаниясын жүргүзүү

 

  • Чуй облусунун ОО «АМЭТИС» менен биргеликте айыл жерлеринде табигый материалдардан жана энергия үнөмдөөчү курулуш, энергетикалык натыйжалуу мештер, үйлөрдү жылытуу пайдалануу боюнча окутуу.
  •  Чүй облусунун «CEEBA» КФ  айыл жергесинде имараттарды энергия натыйжалуу материалдар менен жылуулоо.